ชุดไทยจิตรลดา ตั้งชื่ตามพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิง หรือทอยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดเป็นซิ่นยาว ป้าย หน้า เสื้อคนละท่อนกับชื่น คอกลมมีขอบตั้งน้อยๆ ผ่าอก แขน ยาว เป็นชุด ไทยที่ใช้ในพิธีกลางวัน ใช้ใน โอกาสพิเศษ เช่นงานพระราชพิธีต่างๆ รับประมุขจากต่างประเทศที่มาเยือนอย่างเป็นทางการ ไม่ต้องประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์

โอกาสที่ใช้ : พิธีกลางวัน, สไบ/เข็มขัดะไม่ใช้ / ไม่ใช้, เสื้อ ด้านหน้า เป็นแบบผ่หน้าและ ติดกระคุม, คอเสื้อ เป็นคอกลมขอบตั้ง, แขนเสื้อเป็นแขนยาว, ลักษณะผ้าถุง เป็นไหมหรือ ซิ่นป้ายหน้า