ชุดไทยจักรพรรดิ ตั้งชื่อ ตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ใช้ซิ่นไหมหรือยก ทอง เอวจีบ จีบหน้า มีชาย พกห่มแพรจีบแบบไทย เป็นขั้นที่หนึ่งก่อนแล้วจึง ใช้สไบปักอย่างสตรีบรรณาศักดิ์สมัยโบราณ หมทับแพรจีบอีกขั้นหนึ่ง ใช้
เข็มขัดไทยคาด ใช้ใน โอกาสพิเศษที่กำหนดให้ แต่งกายแบบเต็มยศ

โอกาสที่ใช้ : พิธีกลางวัน, พิธีหมั้น